Vilkår

Betingelser & Vilkår

Aktuelle forretningsbetingelser gælder ved oprettelse, bestilling og brug af IPftp.dk. Ved at bruge IPftp.dk tilkendegiver du , at du har læst, forstår og accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser .

Generelle regler

Kundens konto vil normalt blive oprettet inden for 24 timer efter accept af disse betingelser og kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per email efter accept af abonnementsaftalen.

Hvis der samtidig med oprettelse af konto, købes et IP kamera via IPftp.dk’s hjemmeside erklærer kunden sig indforstået med at der der kan være leveringstid på 3-5 dage. IPftp.dk har ikke selv IP-kamera liggende på lager. Ved køb af IP kamera via IPftp.dk’s hjemmeside sendes kameraet direkte fra vores samarbejdspartnere.

Abonnement & Returret

Et abonnement betales og gælder for 12 måneder ad gangen. Herefter betales abonnementet for de næste 12 måneder. Der ydes 30 dages fuld returret (vedr. køb af konto) på en konto hos IPftp.dk — det fulde beløb refunderes. Abonnementet er ikke bindende, men refunderes ikke efter 30 dage.

30 dages fuld returret gælder ikke for kamerakøb. Købes konto sammen med kamera (i en pakke løsning) er der alene returret i 30 dage på konto delen og ikke på kameraet.

Returretten på kamerakøb følger købelovens alm. betingelser for internetkøb.

Abonnementet kan alene opsiges ved at sende en email til service@ipftp.dk med oplysninger om: Kundenavn og email, hvilken aftale det omhandler, per hvilken dato aftalen evt. ønskes opsagt. Andre former for kommunikation eller e-mails sendt til andre adresser er ikke gyldige opsigelser.

Såfremt IPftp.dk forhøjer priserne i løbet af abonnements periode, vil kunden ikke blive opkrævet denne forhøjelse i løbet af kundens igangværende abonnementsperiode.

IPftp.dk er berettiget til efter eget skøn at opsige et abonnement med 14 dages skriftligt varsel sendt per email til den af kunden registrerede email-adresse mod tilbagebetaling af det af kunden forudbetalte beløb opgjort i forhold til kundens resterende abonnementsperiode.

Ved kundens accept af forretningsbetingelserne, herunder foretagelse af betaling for første abonnementsperiode ved brug af betalingskort, anses kunden for at have givet sit udtrykkelige samtykke til, at IPftp.dk igangsætter det nødvendige med henblik på at give kunden adgang til kontoen. Som følge heraf er kunden ikke berettiget til at fortryde sin bestilling af et abonnement efter det tidspunkt kunden har accepteret forretningsbetingelserne og foretaget betaling, jf. den danske forbrugeraftalelov §12, stk. 2.

Ophør af abonnement

Et abonnement skal opsiges 30 dage før abonnementsperioden ophører ved at sende en email til service@ipftp.dk. Hvis ikke abonnementet opsiges korrekt og rettidigt, fornyes abonnementet automatisk med den bindingsperiode, på de vilkår, og med de services, som er gældende/inkluderet for den pågældende abonnementype ved gentegingstidspunktet.

Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, forbeholder IPftp.dk sig retten til at slette al data på kundens konto 24 timer efter abonnementet udløber.

Betaling

Kunden betaler abonnementet ved brug af betalingskort eller andre betalingsmetoder understøttet af IPftp.dk. IPftp.dk opkræver ikke betalingskortgebyr ved betaling. Når betalingen (og bestillingen) er gennemført, vil kunden få tilsendt en faktura til den oplyste email-adresse.

Brug af konto

Kontoen må alene anvendes til at lagre billeder fra kontohavers egne IP kamera. Upload af andre filer end billedfiler vil medføre en øjeblikkelig opsigelse af tilmeldingen (Videofiler er ikke tilladt).

Det er ikke tilladt at bruge kontoen til lagring af ulovligt og copyrightbeskyttet materiale. Dette indebærer film (eller filmklip), musik, software og billeder. Det er ikke tilladt at have større filer til download, pornografisk materiale, streaming media eller lagring af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med lagering fra egne IP kamera.

IPftp.dk forbeholder sig retten til at fjerne materiale der i en urimelig grad belaster serverne. Kunden må ikke benytte serverene til at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer eller i øvrigt benytte serverene på en måde der strider imod gældende dansk lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens data på kontoen ikke krænker tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for kunden at videresælge IPftp.dk tjeneste(r) i form af webhotel, filhosting, billedhosting, m.m.. IPftp.dk forbeholder sig retten til at ophæve kundens webhotel ved gentaget misbrug eller overforbrug.

IPftp.dk kan ikke gøres ansvarlig for datatab eller for eventuel nedetid på serveren. Billeder og video bliver lagret i 3, 7, 15 eller 30 dage og slettes automatisk herefter.

IPftp.dk værner om sikkerhed og privatlivets fred for alle sine brugere , især børn . Derfor er børn under 13 år ikke tilladt at anvende IPftp.dk .

IPftp.dk’s medarbejdere har ikke tilladelse til at se hvad en bruger uploader til sin konto.
Billeder på kontohavers konto betragtes som privat ejendom.

Hvis IPftp.dk bliver opmærksom på krænkelser af  ophavsrettigheder hvor billederne ikke indehaves af uploaderen , er ulovlige eller overtræder loven generelt , vil straks blive slettet, og IP -adressen på uploader rapporteret til myndighederne. Overtrædelse af disse vilkår vil medføre resultere i opsigelse af din konto og du vil ikke kunne uploade yderligere billeder.

Vi forbeholder os ret til at forbyde enhver person eller virksomhed til at uploade og til at bruge vores tjenester, hvis vi finder dette nødvendigt.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader . Alle data , fotografier, beskeder , grafik , kommentarer, tekst , tags eller andre materialer ( “Indholdet”) , er alene ansvarligt for den person, fra hvem sådant indhold stammede . Du, og ikke IPftp.dk , er fuldt ansvarlig for al indhold, som du uploader, offentliggør , transmittere eller på anden måde gør tilgængeligt via IPftp.dk . IPftp.dk kontrollerer ikke Indhold, der offentliggøres , og ikke garantere for nøjagtigheden eller integritet sådant indhold .

IPftp.dk er ikke ansvarlig for eventuelle udtalelser eller adfærd af enhver tredjemand, der bruger tjenesten. Ved at bruge IPftp.dk du kan blive udsat for Indhold, der er uanstændigt , anstødeligt eller krænkende.

IPftp.dk vil ikke være ansvarlig på nogen måde for indhold , herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indhold . IPftp.dk vil ikke være ansvarlig for tab eller skade af nogen art opstå som følge af brugen af ​​indhold indsendt , emailet, sendt eller på anden måde gjort tilgængelig på IPftp.dk . IPftp.dk påtager sig intet ansvar for aktualitet , sletning, fejllevering eller manglende lagring af bruger-indhold , kommunikation eller personlige indstillinger.

Du accepterer at skadesløsholde og holde IPftp.dk , ejere og medarbejdere , fritaget for ethvert krav , herunder rimelige advokatsalærer , der fremsættes af tredjemand på grund af eller som følge af indhold , du indsender , overføre, post eller på anden måde gør tilgængeligt eller gemme via IPftp.dk ,

Copyright
Ved at uploade dine billeder til IPftp.dk giver du ikke automatisk IPftp.dk tilladelse til at bruge eller distribuere dine fotos på IPftp.dk eller tilknyttede websteder.

Alle billeder uploadet er copyright © deres respektive ejere.

Hvis du er en copyright- ejer eller en repræsentant for denne og mener at en bruger-indsendelse eller andet indhold krænker din ophavsret , kan du sende en meddelelse til IPftp.dk og indholdet vil blive suspenderet.

Ophævelse

IPftp.dk forbeholder sig retten til at ophæve kundens konto hvis det strider mod forretningsbetingelserne. Dette vil kun ske efter at kunden er blevet advaret om brud på forretningsbetingelser. Advarslen sker per email til den af kunden registrerede email-adresse. IPftp.dk fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med ophævelsen af kundens webhotel, herunder direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og retablering af data.

Driftssikkerhed

IPftp.dk forbeholder sig retten til at begrænse eller indskrænke adgangen, eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang IPftp.dk anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

Backup

IPftp.dk foretager under normale forhold ikke løbende backup af alt materiale der ligger på kundens konto. IPftp.dk er ikke forpligtet til at foretage backup af det materiale (og software), der ligger på serverene og opfordrer kunden til også selv at sikre en backup af sine data.

Kundeinformationer

Ved oprettelse af en konto vil IPftp.dk registrere kundeoplysninger i IPftp.dk’s kundedatabase. IPftp.dk behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at IPftp.dk på ingen måde vil videregive personoplysninger til en 3. part af nogen form. Hermed forpligter kunden sig til at meddele og opdatere Kundens adresse- og personinformation hvis der sker ændringer. IPftp.dk forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til kundens lagrede data, i det omfang dette efter IPftp.dk bedste skøn er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. IPftp.dk og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. Det er kundens ansvar at sikre at de angivne oplysninger er korrekte.

Ansvar

Kundens brug af sit kontoen sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. IPftp.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. IPftp.dk fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med abonnementet eller ophævelsen heraf, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens konto eller IPftp.dk ydelser. IPftp.dk fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

Ændring af forretningsbetingelserne

IPftp.dk er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Support

Teknisk support kan kontaktes på email-adressen support@ipftp.dk. Al support over email er gratis. IPftp.dk tilbyder ikke telefonisk support.

Senest ændret 6. juli 2015

IPftp.dk skifter navn til IPcam-Cloud.dk. læs mere her: Klik her for at læse mere Afbryd